Archive | Tekniker

Meshnätverk och dess fördelar inom hemautomation

De flesta teknikerna som används för att enheterna i hemautomatiseringssystem ska kommunicera med varandra använder någon form av mesh-teknik. Både ZigBee och Z-Wave som vi skrev om tidigare och som är två av de vanligaste teknikerna inom hemautomation använder sig av meshnätverksstrukturen. Vad är ett mesh-nätverk? Vi måste såklart börja med att förklara med ett meshnätverk är för något. Meshnätverk är en […]

Continue Reading 1
*/?>