Meshnätverk och dess fördelar inom hemautomation

Mesh-nätverk

Mesh-nätverk

De flesta teknikerna som används för att enheterna i hemautomatiseringssystem ska kommunicera med varandra använder någon form av mesh-teknik. Både ZigBee och Z-Wave som vi skrev om tidigare och som är två av de vanligaste teknikerna inom hemautomation använder sig av meshnätverksstrukturen.

Vad är ett mesh-nätverk?

Vi måste såklart börja med att förklara med ett meshnätverk är för något. Meshnätverk är en nätverksstruktur där alla enheter eller noder i nätverket både kan skicka och ta emot data mellan varandra, förutsatt att de är inom räckvidden såklart. I ett meshnätverk finns det ingen centralenhet som koordinerar all trafik mellan de olika enheterna som vill prata med varandra. WiFi, som man använder för att få trådlös internetuppkoppling hemma, kräver till skillnad från ett meshnätverk en centralenhet i form av en router eller accesspunkt. Med WiFi pratar varje enhet endast med centralenheten och inte med någon annan. Centralenheten avgör sedan vart datan ska vidarebefordras för att komma fram dit den ska. Den här nätverksstrukturen kallas stjärnnätverk.

Stjärnnätverk

Stjärnnätverk

Fördelarna

 • Alla enheter skickar vidare signalen och därmed ökas räckvidden ju fler enheter man kopplar in.
 • Eftersom alla enheter skickar vidare signalen behöver inte räckvidden vara lika lång på varje enhet vilket gör att enheterna kan skicka svagare signaler och därmed drar de betydligt mindre ström.
 • Redundans. Eftersom alla enheter kan ta emot skicka vidare signalen finns det oftast flera vägar för signalen att gå för att komma fram dit den ska. Det innebär att om en enhet faller bort så tar signalen en annan väg och hittar därmed fram ändå.
 • Flera enheter kan skicka sammtidigt.

Nackdelar

 • Längre svarstider eftersom signalerna ofta måste hoppa mellan flera olika enheter innan den hamnar rätt.
 • Mycket skräptrafik i nätverket. När en enhet ska sända sänder den ut en signal till alla enheter inom dess räckvidd. Alla de enheter som nås av den signalen gör samma sak och så fortsätter det tills signalen har kommit fram till rätt enhet som då svarar och skickar då vidare signalen samma väg. Det blir med andra ord väldigt många signaler som skickas i onödan om det är många enheter i nätverket.
 • Dyrare. Eftersom det sitter mer logik i varje enhet blir komponenterna lite dyrare.
 • Svårare att planera och administrera nätverket eftersom det inte finns någon centralenhet där du kan göra allt.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hemautomation och Smarta hem | Henriks hemsidaHenriks hemsida - 10 January, 2014

  […] finns nu på marknaden som stödjer högre hastigheter, tvåvägs kommunikation, och är av typen Meshnätverk, de populäraste protokollen är Z-Wave och ZigBee. Nu när jag håller på att bygga till huset […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

*/?>